hao4k 发表于 2018-2-5 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海底世界让你知道(水族馆的秘密)文件大小:VP9/709MB
6 M" W) T% U# r. ~; p: u1 B- r$ G" E; J- Z% R# b) r
194819dzk8jg1k1z8mfk3j.jpg
# I" B: J/ J. R: C9 a! r/ v 194820ccc9e1di444ek44c.jpg
' `, p* J$ \. o1 z$ o 194820o7o3el727nr56iy5.jpg
, q/ P% {" ]2 l. F0 M+ i$ i 194821eizepeenbe5epfna.jpg
# l( V  I5 _- F# K 194821bt8zrn44o3xzd4mf.jpg 6 u4 @! i+ x7 f+ c2 K3 M6 W
194822e1fj2j1lp7u1rkbl.jpg   A! h! U+ m+ d
* Y# b  p  E2 s2 T
比较放松的4k视频《水族馆的秘密》把客厅电视变成“鱼缸”[VP9/709MB]
( o/ c+ Z7 X& l: M! I0 l* u
* g, x& m& ]; U3 \General
/ p% V9 q( T9 l' H+ qComplete name                  : G:4K视频 水族馆的秘密.mkv
4 s4 ~' q' M6 J1 u( y0 fFormat                         : Matroska
* v1 @6 `; E5 qFormat version                 : Version 4 / Version 2" `' d$ t' e; Q8 l
File size                      : 709 MiB! i! \# ?  j1 O+ ]4 N3 J
Overall bit rate mode          : Variable! |( e/ n* q6 o3 e7 \
Writing application            : Lavf56.40.101
1 E7 b% A8 }- n7 [2 r  L0 eWriting library                : Lavf56.40.101 / Lavf56.40.101; d& A/ h: O2 i  d# w6 N  X
IsTruncated                    : Yes
$ c& P0 V0 d+ v) L- r- Q+ S
4 ]: B+ {6 }7 X) C% m' lVideo1 [# j9 d: J  K8 W! n4 v# y
ID                             : 1" q$ |! @6 D- I  e8 ~8 x5 s
Format                         : VP94 L- j: X: s* \9 D: }' a9 q0 @
Codec ID                       : V_VP9' ~7 S# c5 P  D) T* R0 f
Width                          : 3 840 pixels
) m9 z( G) i& K; P9 {& N2 n0 KHeight                         : 2 160 pixels& C( C/ E9 r% e& h$ n& g- f
Display aspect ratio           : 16:9
) {( C" n% E. i* h! v/ wFrame rate mode                : Variable0 C1 T& j2 C! {6 @" S2 y' \& U* R
Default                        : Yes
& ]( x: v. u0 Q. I! |& wForced                         : No
1 O+ C# I- t& ~$ q# Z( l( r8 d! W
Audio. s* ]$ H- f" @% [  o2 Y8 t
ID                             : 2
5 n( x& ^+ p6 E* MFormat                         : Vorbis
+ O- B% }9 m8 p5 C: V8 g. PFormat settings, Floor         : 12 r3 k6 C* V  Z' }  l) [  A0 p
Codec ID                       : A_VORBIS" y* n- u" ^. }' G, G# U1 _( q
Bit rate mode                  : Variable
" M+ \3 N6 A8 V+ H, b' m) PBit rate                       : 128 Kbps" J, f) [6 Z& A2 P& b
Channel(s)                     : 2 channels
$ V; H( Y# H* O1 K: E+ h! k$ NSampling rate                  : 44.1 KHz
. N/ A4 h, s" w# gCompression mode               : Lossy
( H- |1 Y* B  @7 F  GWriting application            : Google$ v( g; p, [( v. d) ]2 A
Default                        : Yes
; `) t$ R" t8 _1 i, n* W6 uForced                         : No
" Y+ L8 f8 C$ B0 B. E$ r( S% k( K( `, g7 y! U$ }% X( A: X  n
* _; y. B, h8 c

! g. x4 @9 g6 V海底世界让你知道(水族馆的秘密)回复即可下载:
' j, a6 ~! q; W- G+ M. R& b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 R1 E, J+ X% O! I3 ^
7 Y; `2 P. S2 h0 ]9 z

, K% P/ s, [# t& M4 i  ^

评分

参与人数 1活跃度 +1 收起 理由
yys1968 + 1 提取码在哪里

查看全部评分

体会痛就是成熟 发表于 2018-2-5 10:21 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
820148649 发表于 2018-2-5 10:33 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
优优好好 发表于 2018-2-5 10:49 | 显示全部楼层
谢谢分享先来看看
山东邹城户户通 发表于 2018-2-5 11:51 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看刊
byzy 发表于 2018-2-5 12:33 | 显示全部楼层
感谢HAO4K的分享
fifacolin5 发表于 2018-2-5 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
xmlq 发表于 2018-2-5 13:21 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
鹏鹏畅想 发表于 2018-2-5 13:30 来自 移动版  | 显示全部楼层
怎么观看与下载怎么与以前不太一样?
头像被屏蔽
ywywywywyw 发表于 2018-2-5 14:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ljc1997 发表于 2018-2-5 15:18 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
123435 发表于 2018-2-5 15:26 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
qkily 发表于 2018-2-5 17:19 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
xumgjd 发表于 2018-2-5 21:00 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
hyqdq 发表于 2018-2-5 21:27 | 显示全部楼层
( F( k% b5 l$ O- e
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。!·
新视觉 发表于 2018-2-5 21:38 | 显示全部楼层
资源不错,Hao4k果然是最大4K资源网站,感激Hao4k论坛。
dumuyi 发表于 2018-2-5 23:07 | 显示全部楼层
资源不错,Hao4k果然是最大4K资源网站,感激Hao4k论坛。
7621 发表于 2018-2-5 23:34 来自 移动版  | 显示全部楼层
看看,下载看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 联系我们