lili 发表于 2018-2-9 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

片 名:猎杀星期一4k [下载地址在帖子底部]

 • 年 代:2017  
 • 国 家:美国 
 • 类 别:科幻 惊悚 
 • 字 幕:英文原版
 • 字幕链接:http://www.hao4k.com/thread-27615-1-1.html
 • 上映日期:2017-08-18
 • 文件格式:mkv   
 • 视频效果:4K(3840x2160)    
 • 资源大小:79.25GB
 • 片 长:123分钟
 • 导 演:托米·维尔科拉
 • 豆瓣链接:https://movie.douban.com/subject/7154408/
 • 主 演:劳米·拉佩斯 / 格伦·克洛斯 / 威廉·达福 / 马尔万·肯扎里 / 克里斯蒂安·鲁贝克 / 帕尔·斯维尔·哈根 / 托米瓦·埃敦 / 凯西·克莱尔 / 卡梅伦·杰克 / 柯尔斯蒂·阿弗顿 / 维加·霍尔 / 马达林·德拉甘 / 斯蒂格·弗洛德·亨里克森 / 亚历山大·阮 / 拉腊·德坎罗 / 玛丽·埃弗雷特 / 桑地亚哥·卡布瑞拉

剧情简介

 故事设定在近未来,由于人口过剩和饥荒,政府不得不实行“独生子女”政策。正因为这个严格的计划生育议程,姐妹们必须轮流使用一个人的身份Karen Settman(拉佩斯饰)。她们的祖父(达福饰)给其命名为周一、周二、周三、周四、周五、周六和周日。每个人都可以每周外出一次。姐妹们只有在自己的公寓里才可以自在生活。直到有一天,“星期一”没回家......
星期一发生了什么浏览片.webp.jpg


超生游击队(豆友译名) / 星期一怎么了 / 星期一发生了什么 / 七女 / 猎杀星期一4k What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1 4K  UHD蓝光原盘电影信息

第270部 4K UHD 蓝光原盘破解版,含完整的 BDMV 文件夹以及数据,AACS 2.0 协议已被完整破解
DISC INFO:

Disc Title:     What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-WHTM
Disc Size:      85,076,278,463 bytes
Protection:     AACS2
BD-Java:        No
Extras:         Ultra HD, 50Hz Content
BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.7.9)

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00004.MPLS  
Length:                 2:03:29.583 (h:m:s.ms)
Size:                   78,011,074,560 bytes
Total Bitrate:          84.23 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-H HEVC Video       71998 kbps          2160p / 24 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             French          3336 kbps       5.1 / 48 kHz / 3336 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio             English         3198 kbps       5.1 / 48 kHz / 3198 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio             French          1477 kbps       2.0 / 48 kHz / 1477 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           French          16 kbps                        
Presentation Graphics           French          18.908 kbps                     
Presentation Graphics           French          0.44 kbps      
REMUX
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 3 min
Bit rate                                 : 72.0 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 24.000 FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.362
Stream size                              : 62.1 GiB (90%)
Title                                    : What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
Writing library                          : ATEME Titan File 3.8.0 (4.8.0.0)        
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : BT.2020
Mastering display luminance              : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 188 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 3 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 198 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 2.76 GiB (4%)
Title                                    : What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 3 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 336 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 2.88 GiB (4%)
Title                                    : What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 3 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 1 472 kb/s / 768 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        :  / Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 1.27 GiB (2%)
Title                                    : What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 5
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Duration                                 : 1 h 56 min
Bit rate                                 : 33 b/s
Count of elements                        : 903
Stream size                              : 28.5 KiB (0%)
Title                                    : English-SRT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 1 min
Bit rate                                 : 16.2 kb/s
Count of elements                        : 1843
Stream size                              : 14.1 MiB (0%)
Title                                    : French-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 3 min
Bit rate                                 : 19.0 kb/s
Count of elements                        : 2184
Stream size                              : 16.7 MiB (0%)
Title                                    : French-SDH-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 53 min
Bit rate                                 : 478 b/s
Count of elements                        : 56
Stream size                              : 398 KiB (0%)
Title                                    : French-FORCED-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:09:12.916                             : en:Chapter 2
00:20:16.041                             : en:Chapter 3
00:29:11.583                             : en:Chapter 4
00:40:31.250                             : en:Chapter 5
00:51:51.000                             : en:Chapter 6
00:58:04.041                             : en:Chapter 7
01:14:19.083                             : en:Chapter 8
01:22:24.250                             : en:Chapter 9
01:32:37.208                             : en:Chapter 10
01:42:29.041                             : en:Chapter 11
01:49:55.125                             : en:Chapter 12

超生游击队(豆友译名) / 星期一怎么了 / 星期一发生了什么 / 七女 / 猎杀星期一4k What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1 4K  UHD蓝光原盘电影下载

猎杀星期一4k What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-WHTM (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 79.25GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


猎杀星期一4k What.Happened.to.Monday.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 69.03GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
一个老兵 发表于 2018-2-9 10:09 | 显示全部楼层
科幻片不错,谢谢楼主
SHANSHUI 发表于 2018-2-9 10:10 | 显示全部楼层
科幻片不错,谢谢楼主
mcy 发表于 2018-2-9 10:19 | 显示全部楼层
真是太好了
DTX-X 发表于 2018-2-9 10:30 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
luxiufan09 发表于 2018-2-9 10:53 | 显示全部楼层
介绍中说一号没有回家,哪后来的剧情呢
bennychli 发表于 2018-2-9 11:04 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
wangbx 发表于 2018-2-9 11:26 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
checkcheck 发表于 2018-2-9 11:40 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
rubexu 发表于 2018-2-9 11:48 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
花花 发表于 2018-2-9 11:51 | 显示全部楼层
科幻片不错,谢谢楼主  第一次试
nervbd 发表于 2018-2-9 12:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
zhangn9361 发表于 2018-2-9 12:20 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
hao5k 发表于 2018-2-9 12:40 | 显示全部楼层
这个应该不会失效吧
kmzhyj 发表于 2018-2-9 12:50 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
lzazyj 发表于 2018-2-9 13:12 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源!!
zzzworkshop 发表于 2018-2-9 13:16 | 显示全部楼层
Good person one life peace
hwyang88 发表于 2018-2-9 13:29 | 显示全部楼层
经典影片,果断收藏!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长通知上一条 /1 下一条

返回顶部 联系我们