lili 发表于 2018-2-12 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

片 名:北极奇观4k [下载地址在帖子底部]

 • 年 代:2014  
 • 国 家:加拿大 
 • 类 别:纪录片 
 • 字 幕:英文原版
 • 字幕链接:
 • 上映日期:2014-03-06
 • 文件格式:mkv   
 • 视频效果:4K(3840x2160)    
 • 资源大小:37.75GB
 • 片 长:40分钟
 • 导 演:David Lickley
 • 豆瓣链接:https://movie.douban.com/subject/26873562/
 • 主 演:Victor Garber

剧情简介

北极地区总是带着神秘色彩,也是神话传说中的迷人胜境。然而,这里每年有九个月被冰雪覆盖,生存环境比世上其他地方更为严苛。这里乍似冷酷无情,原来却是不少物种的家园 ——北极熊、弓头鲸、一角鲸、厚嘴海鸦,还有人类皆居于此,北冰洋部分水域更是全球最丰饶的海洋生态系统之一。
 数千年来,因纽特人和前居者适应了北极地区,并在此落地生根。他们在冰原上寻找食物,互相交往,起居作息。为了生存,因纽特人还发展出一些特别的技能,他们透过观察冰雪反照在云层上的光,便能判断在远处有没有开阔的水域。这些传统智慧正好帮助前来研究的科学家。
 现时,北极地区已成为研究重点,科学家揭露了全球人类活动正如何影响这片遥远脆弱的地方。全球暖化对北极地区的影响比其他地方更为严重,北冰洋上的永久浮冰已缩减近百分之七十,如情况持续,终有一天北冰洋在夏季将完全无冰。世代生长在这片冰天雪地的动植物和居民能否适应这种变化?
 全天域电影《奇幻冰极》在探访这片奇妙异境之余,更会介绍冰对于北极地区和全球各地所发挥的重要作用。大家齐来与科学家和因纽特人一起,细察这个冰雪王国。

奇幻冰極(港)/北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos

奇幻冰極(港)/北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos奇幻冰極(港)/北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos 4K  UHD蓝光原盘电影信息

第273部 4K UHD 蓝光原盘破解版,含完整的 BDMV 文件夹以及数据,AACS 2.0 协议已被完整破解
HDR:
DISC INFO:

Disc Title:     Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-PRECELL
Disc Size:      40,537,936,600 bytes
Protection:     AACS2
BD-Java:        No
Extras:         Ultra HD
BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.7.9)

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00007.MPLS  
Length:                 0:41:41.040 (h:m:s.ms)
Size:                   19,716,907,008 bytes
Total Bitrate:          63.07 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-H HEVC Video       49995 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             German          3910 kbps       5.1 / 48 kHz / 3910 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Atmos/TrueHD Audio        English         5090 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 5090 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)


SDR:
DISC INFO:

Disc Title:     Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-PRECELL
Disc Size:      40,537,936,600 bytes
Protection:     AACS2
BD-Java:        No
Extras:         Ultra HD
BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.7.9)

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00006.MPLS  
Length:                 0:41:41.040 (h:m:s.ms)
Size:                   16,455,333,888 bytes
Total Bitrate:          52.64 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-H HEVC Video       39995 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / SDR / BT.709 /

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             German          3910 kbps       5.1 / 48 kHz / 3910 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Atmos/TrueHD Audio        English         5090 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 5090 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)


Notes : Bluray contains both SDR and HDR
REMUX
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 41 min 41 s
Bit rate                                 : 50.0 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.251
Stream size                              : 14.6 GiB (80%)
Title                                    : Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Writing library                          : ATEME Titan KFE 3.7.3 (4.7.3.1001)
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 41 min 41 s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 450 kb/s
Maximum bit rate                         : 6 408 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 1.30 GiB (7%)
Title                                    : Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 41 min 41 s
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 672 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 1.07 GiB (6%)
Title                                    : Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 41 min 41 s
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 840 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 1.14 GiB (6%)
Title                                    : Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 5
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 41 min 41 s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 191 MiB (1%)
Title                                    : Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:01:42.310                             : en:Chapter 2
00:02:50.503                             : en:Chapter 3
00:05:04.304                             : en:Chapter 4
00:06:57.542                             : en:Chapter 5
00:08:21.918                             : en:Chapter 6
00:10:06.606                             : en:Chapter 7
00:13:09.789                             : en:Chapter 8
00:14:42.715                             : en:Chapter 9
00:15:49.782                             : en:Chapter 10
00:17:21.790                             : en:Chapter 11
00:20:06.455                             : en:Chapter 12
00:24:32.721                             : en:Chapter 13
00:25:48.088                             : en:Chapter 14
00:29:09.998                             : en:Chapter 15
00:36:06.873                             : en:Chapter 16
00:37:12.146                             : en:Chapter 17
00:38:35.021                             : en:Chapter 18


奇幻冰極(港)/北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos 4K  UHD蓝光原盘电影下载

北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-PRECELL  (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 37.75GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 18.27GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 15.35GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 15.37GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

北极奇观4k Wonders.of.the.Arctic.2014.DOCU.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ  (4K UHD 蓝光蓝光破解版 2160p 13.86GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
沙拉不用酱 发表于 2018-2-12 17:50 来自 移动版  | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
13073114050 发表于 2018-2-12 18:05 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
woaitushu 发表于 2018-2-12 18:11 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。楼主的发表给假期的孩子们带来了欢乐!
gaslinux 发表于 2018-2-12 18:20 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
最爱呷嫩草 发表于 2018-2-12 18:34 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。
yuj_lin 发表于 2018-2-12 18:43 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
tjliuhb 发表于 2018-2-12 19:08 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
qiqivip 发表于 2018-2-12 19:16 | 显示全部楼层
Wonders.of.the.Arctic
qwervbnm 发表于 2018-2-12 19:16 | 显示全部楼层
看看4k电视机效果,谢谢!
流水年华1978 发表于 2018-2-12 19:44 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
xinanjiang 发表于 2018-2-12 19:51 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
头像被屏蔽
蒙古苍狼 发表于 2018-2-12 19:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sheng56 发表于 2018-2-12 19:59 | 显示全部楼层
喜欢风光片,楼主俺顶你。
rabbit35 发表于 2018-2-12 20:01 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
ninjabae 发表于 2018-2-12 20:01 | 显示全部楼层
thanks for sharing
ericly83 发表于 2018-2-12 20:08 | 显示全部楼层
看看4k效果,谢谢了!
jiujiupi 发表于 2018-2-12 20:10 | 显示全部楼层
太好了,就喜欢4K纪录片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长通知上一条 /1 下一条

返回顶部 联系我们