lili 发表于 2018-3-17 04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

片 名:歌剧魅影4k [下载地址在帖子底部]

 • 年 代:00年代  
 • 国 家:美国 
 • 类 别:惊悚 剧情 爱情 
 • 字 幕:英文原版
 • 字幕链接:http://www.hao4k.com/thread-29165-1-1.html
 • 上映日期:2004-12-22
 • 文件格式:mkv   m2ts   
 • 视频效果:4K(3840x2160)    
 • 资源大小:59.45GB
 • 片 长:143分钟
 • 导 演:乔·舒马赫
 • 豆瓣链接:https://movie.douban.com/subject/1291554/
 • 主 演:杰拉德·巴特勒 / 埃米·罗森 / 帕特里克·威尔森 / 米兰达·理查森 / 明妮·德里弗 / 塞伦·希德 / 西蒙·卡洛 / 维克多·麦奎尔 / 詹妮弗·艾莉森 / 穆雷·梅尔文 / 凯文·麦克纳利 / 詹姆斯·弗雷特 / 保罗·布洛克 / 莱明·卡莱姆罗

剧情简介

巴黎歌剧院合唱团的新人克莉斯汀(艾米•罗苏姆 Emmy Rossum 饰)最近进步神速,全因剧院内的一间古老房间内每晚都会传出一把优美的男声向她传授歌唱技巧。这个良师益友其实是一个人称“剧院魅影”(杰拉德•巴特勒 Gerard Butler 饰)的人,此人因样貌丑陋,自小便被父母抛弃,戴着面具隐居在剧院的地下室。“剧院魅影”内心其实深爱着克莉斯汀。
 一次偶然的机会,克莉斯汀有幸担当一部歌剧的主角。凭借从“剧院魅影”那里学得的丰富的歌唱技巧,克莉斯汀一炮而红,并被年轻英俊的剧院赞助人拉乌尔(帕特里克•威尔逊 Patrick Wilson 饰)看上了。两个年轻人很快堕入了爱河。“剧院魅影”伤透了心,认为是拉乌尔抢走了克莉斯汀,准备上演一出爱情复仇的大戏……

歌声魅影(港) / 安德鲁洛伊韦伯之歌剧魅影(台) / 歌剧院幽灵 / 剧院魅影 /歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.O ...

歌声魅影(港) / 安德鲁洛伊韦伯之歌剧魅影(台) / 歌剧院幽灵 / 剧院魅影 /歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.O ...歌声魅影(港) / 安德鲁洛伊韦伯之歌剧魅影(台) / 歌剧院幽灵 / 剧院魅影 /歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.HEVC.LPCM.5.1 4K  UHD蓝光原盘电影信息

第316部4K UHD 蓝光原盘破解版,含完整的 BDMV 文件夹以及数据,AACS 2.0 协议已被完整破解
DISC INFO:

Disc Title:     The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.HEVC.LPCM.5.1-Anonymous
Disc Size:      63,829,850,912 bytes
Protection:     AACS2
BD-Java:        No
Extras:         Ultra HD
BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.8.4)

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00000.MPLS  
Length:                 2:21:04.330 (h:m:s.ms)
Size:                   62,663,639,040 bytes
Total Bitrate:          59.23 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-H HEVC Video       33569 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
LPCM Audio                      English         13824 kbps      5.1 / 96 kHz / 13824 kbps / 24-bit
Dolby TrueHD Audio              English         5300 kbps       5.1 / 96 kHz / 5300 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio              Japanese        1405 kbps       2.0 / 48 kHz / 1405 kbps / 16-bit (AC3 Core: 2.0 / 48 kHz / 640 kbps)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Japanese        24.993 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        25.03 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        32.849 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        1.717 kbps                     
Presentation Graphics           English         25.167 kbps                     
REMUX
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate                                 : 33.3 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.168
Stream size                              : 32.8 GiB (62%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : BT.2020
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : PCM
Format settings                          : Little / Signed
Codec ID                                 : A_PCM/INT/LIT
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 13.8 Mb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Sampling rate                            : 96.0 kHz
Frame rate                               : 200.000 FPS (480 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Stream size                              : 13.6 GiB (26%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 660 kb/s
Maximum bit rate                         : 7 212 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 96.0 kHz
Frame rate                               : 2 400.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 4.59 GiB (9%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 646 MiB (1%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 5
Format                                   : TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 765 kb/s
Maximum bit rate                         : 1 152 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: C
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 772 MiB (1%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #5
ID                                       : 6
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 21 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 646 MiB (1%)
Title                                    : The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT
Language                                 : Japanese
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 13 min
Bit rate                                 : 26.5 kb/s
Count of elements                        : 2632
Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
Title                                    : English-PGS
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 26.2 kb/s
Count of elements                        : 3089
Stream size                              : 25.2 MiB (0%)
Title                                    : Japanese-PGS
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 26.2 kb/s
Count of elements                        : 3089
Stream size                              : 25.3 MiB (0%)
Title                                    : Japanese-PGS
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 34.4 kb/s
Count of elements                        : 3089
Stream size                              : 33.1 MiB (0%)
Title                                    : Japanese-PGS
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 1 796 b/s
Count of elements                        : 390
Stream size                              : 1.73 MiB (0%)
Title                                    : Japanese-FORCED-PGS
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:04:46.244                             : en:Chapter 2
00:07:32.743                             : en:Chapter 3
00:13:56.585                             : en:Chapter 4
00:17:29.673                             : en:Chapter 5
00:22:21.423                             : en:Chapter 6
00:26:00.600                             : en:Chapter 7
00:28:35.380                             : en:Chapter 8
00:30:59.274                             : en:Chapter 9
00:34:33.321                             : en:Chapter 10
00:41:09.008                             : en:Chapter 11
00:43:46.915                             : en:Chapter 12
00:47:35.477                             : en:Chapter 13
00:55:02.674                             : en:Chapter 14
00:58:29.923                             : en:Chapter 15
01:03:05.448                             : en:Chapter 16
01:05:50.196                             : en:Chapter 17
01:08:45.579                             : en:Chapter 18
01:14:22.374                             : en:Chapter 19
01:16:43.015                             : en:Chapter 20
01:26:03.658                             : en:Chapter 21
01:30:18.037                             : en:Chapter 22
01:33:49.040                             : en:Chapter 23
01:37:56.704                             : en:Chapter 24
01:41:42.137                             : en:Chapter 25
01:45:46.840                             : en:Chapter 26
01:48:57.697                             : en:Chapter 27
01:54:29.571                             : en:Chapter 28
01:57:04.183                             : en:Chapter 29
02:01:53.597                             : en:Chapter 30
02:07:38.609                             : en:Chapter 31
02:11:45.147                             : en:Chapter 32

歌声魅影(港) / 安德鲁洛伊韦伯之歌剧魅影(台) / 歌剧院幽灵 / 剧院魅影 /歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.HEVC.LPCM.5.1 4K  UHD蓝光原盘电影下载

歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.HEVC.LPCM.5.1-Anonymous  (4K UHD 蓝光破解版 2160p 59.45GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

歌剧魅影4k The.Phantom.Of.The.Opera.2004.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.LPCM.5.1-FGT  (4K UHD 蓝光破解版 2160p 53.25GB )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

评分

参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
eiffeld + 2 很给力!

查看全部评分

jpyang 发表于 2018-3-17 08:02 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
自渡 发表于 2018-3-17 05:16 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
bigham168 发表于 2018-3-17 05:38 | 显示全部楼层
good
guannong 发表于 2018-3-17 05:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。
Adventure 发表于 2018-3-17 05:56 来自 移动版  | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
yanhx_100 发表于 2018-3-17 05:57 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
windfzy 发表于 2018-3-17 07:03 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
hyswz 发表于 2018-3-17 07:25 | 显示全部楼层
经典中的经典啊!!!!
zzhan 发表于 2018-3-17 07:57 | 显示全部楼层
支持楼主大人发布4k资源!
shengwl2003 发表于 2018-3-17 08:08 | 显示全部楼层
资源不错,Hao4k果然是最大4K资源网站,感激Hao4k论坛。
cdplz 发表于 2018-3-17 08:16 | 显示全部楼层
感谢分享!
grantwang 发表于 2018-3-17 08:21 | 显示全部楼层

多谢楼主分享
A4621645 发表于 2018-3-17 08:34 | 显示全部楼层
感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
xukai_1978_2001 发表于 2018-3-17 08:59 | 显示全部楼层
支持hao4k发展,支持楼主在Hao4k发布4K视频资源。
风雨轩 发表于 2018-3-17 09:40 | 显示全部楼层
辛苦 楼主了  希望资源不断感谢hao4k这个网站提供这么多4K视频资源,太棒了!
joalam 发表于 2018-3-17 10:16 | 显示全部楼层
支持楼主大人发布4k资源!
wangbaolong 发表于 2018-3-17 10:20 | 显示全部楼层
歌剧魅影好影片,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长通知上一条 /1 下一条

返回顶部 联系我们