hao4k 发表于 2016-3-11 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

2 A8 `' E- m, J& X$ A4 E 175633b11z12wc327cb7ca.jpg / S  ~0 l% y0 [# i4 b% I, W0 _) ~

+ i5 q) V3 x3 j 175633puksl20ff7tmxuk0.jpg   ?& ?% z$ u) p; r! r, {) W3 b/ |

' o; U2 L/ F6 i$ f- Q2 g; g 175634i99gcgcuscsgxfsg.jpg ' D. R4 x4 c1 u0 b& u( |

: i3 |2 G* s  s1 F9 u. o 175634gqurrx7h79gpk7qx.jpg ; F& g  n+ a  `+ X3 c8 h6 g+ m
+ Y0 \6 G3 h, A/ f' h
175635m8jbx73jsrbxegnj.jpg ( \2 L' V) L3 X+ ~% E4 c& }

* ]- X3 u6 u) {7 c7 |: t6 ? 175635pwk1ukun71kw1z0j.jpg / Y1 V0 B, B- r. X5 ]7 [
; g, I" Z+ x9 Z( r* e
虐机4K视频:少女时代 Mr.Mr.+Mr.Taxi+Gee 洛杉矶现场Live[4K60fps 10bit/4G]% v$ S6 P% x) ~" B0 }& }

8 B2 t/ ?7 }+ k5 C- KFormat                       : MPEG-TS
# w6 b( Q3 W: f7 C9 V# [File size                      : 4.06 GiB; ?$ ~. i& g- a8 d7 |; |
Overall bit rate          : 38.8 Mbps- j3 e7 ]$ b+ h
Format                       : HEVC# A0 [  y* ^6 d' _4 _3 y
Duration                    : 14mn 58s
5 c7 T4 u% |: v9 X3 ]5 kBit rate                       : 36.5 Mbps7 v  T) x0 O2 O1 }
Width                         : 3 840 pixels0 `7 |! @+ Y- `# t. M
Height                        : 2 160 pixels
: o& Q4 Z6 p2 @4 ^# _: f# UDisplay aspect ratio   : 16:9- E% _; `. N3 p2 _/ [
Frame rate                  : 60.000 fps
1 U1 n0 e: s" W! h% ^Bit depth                    : 10 bits/ d# m( X6 G: p& |* u" j
4 x" ]/ N% l% z2 Q( x% M
Audio# f/ j6 O5 r8 u; Q1 D; U* G0 n
Format                        : AC-3: P3 r- {; x6 L5 Z3 U: r8 @$ G
Format/Info                : Audio Coding 3
! @  C7 I$ {! v0 q& z+ JMode extension         : CM (complete main)
  `3 _6 Y5 T, ~9 X# P, m! LDuration                     : 14mn 58s
, V) x; R, m- f8 a( H' _$ E9 XBit rate mode             : Constant
7 z9 e. b8 I' O+ MBit rate                        : 384 Kbps
: ]5 O( I9 P, AChannel(s)                  : 2 channels
+ h: G: S* ^# s* T6 n4 s' `1 UChannel positions      : Front: L R
9 b4 e& ~2 ], ^4 Z5 x: U6 S6 cSampling rate             : 48.0 KHz9 g7 o) X9 x9 P/ D2 R
Bit depth                     : 16 bits( O# T  s$ y; l9 t3 f
Delay relative to video     : -891ms
9 G  m! `% E  t$ I5 J
3 @: m& l. f/ `7 l" q( e: D8 q
HEVC 60fps  10bit虐机神器

) z+ u) q7 p6 s* @. }虐机4k视频:少女时代 Mr.Mr.+Mr.Taxi+Gee 洛杉矶现场Live[60fps 10bit/4G] ; V# z6 ?3 o2 l& F. q( H
2 K& @3 A. k0 g. n
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* o% O5 t" d# E0 S

3 c" C6 X' x/ c
头像被屏蔽
8441557 发表于 2016-3-12 17:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lishijieback 发表于 2016-3-13 02:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
晃一晃 发表于 2016-3-17 15:33 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
半兽 发表于 2016-3-18 13:21 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
钢铁侠 发表于 2016-3-29 23:38 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人了!
kulikk 发表于 2016-4-11 13:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
kulikk 发表于 2016-4-11 14:00 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
kulikk 发表于 2016-4-11 14:00 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
julian0908 发表于 2016-4-27 20:56 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人了!
sillyding6 发表于 2016-4-29 19:49 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人了!
6811226 发表于 2016-4-30 12:12 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享哇!
╯仅冇旳姿态 发表于 2016-5-9 18:34 来自 移动版  | 显示全部楼层
额,看不懂在说神马~@_@
凌渡宇 发表于 2016-5-12 20:23 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
wilson68 发表于 2016-5-13 21:04 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
路人甲 发表于 2016-5-15 21:10 | 显示全部楼层
好资源值得大家分享
早茶月光 发表于 2016-5-27 07:57 | 显示全部楼层
这个4kMV里面的屁股不错,很美~~
dingmp3mp5 发表于 2016-5-27 10:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 联系我们