hao4k 发表于 2017-7-21 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 g3 `6 W2 Y* P, @3 m
[韩国4K MV] IOI  -  Dream Girl 2016(HEVC 10bit )[2160P / TS / 1.10GB]
$ R, `0 p# Q) q; x( B! R 180059xri8bzc96rbx8w9r.jpg 180100rfih2xjivdaj5mj5.jpg 180101dhz57xw3gwxa1n8a.jpg 180101wvix8t4l3d8usi0i.jpg 180102hniz17h1miylw5w1.jpg 180103zyep6jz8j44nnvh4.jpg 180103xu846a98b4ztuuk4.jpg 180104ps2xe2sor1ysroox.jpg
0 ]( `, `- }4 E3 `4 p5 y$ B
- D: F* x5 Y( h: u; H) x8 @- N3 r' K9 w9 K
180105o56laattu35ub5rb.jpg 7 f* j9 d. O8 L* c% h' L$ {1 s& F
General
0 X( A+ Q1 F6 JID : 0 (0x0)
) m$ x" Z, [, j. O! r! Z2 \Complete name : I.O.I-Dream.Girl.2160p.UHDTV.H265.ts7 W6 }. D/ z  @( x
Format : MPEG-TS
3 ?: P4 V* H& k% c; RFile size : 1.10 GiB; ^, |2 b+ `4 R5 F# z
Duration : 4 min 45 s
! {; T" r% b7 L  P: HOverall bit rate mode : Variable
  @$ ]* |# q; s0 K( aOverall bit rate : 33.0 Mbps1 V* r" }' T+ a8 ^# b7 M

5 |4 w' R) Y+ z$ NVideo
) `8 D* E8 g& ]1 lID : 1719 (0x6B7)
4 t2 K) l/ S1 U4 g% W9 q5 tMenu ID : 1 (0x1)  p5 Y$ z5 o& @$ c  e
Format : HEVC, V8 n' }! z2 x3 \. P
Format/Info : High Efficiency Video Coding. y5 d2 M0 J& m  f& J
Format profile : Main 10@L5.1@Main
+ |# h. v2 p. l8 G, v7 I5 D1 r' z0 kCodec ID : 36, @; ^+ h5 S7 d: q6 i3 k! ^' a
Duration : 4 min 45 s
& L+ u/ i1 p/ nWidth : 3840 pixels
1 l9 f! I) n' j2 y5 h# eHeight : 2160 pixels7 M, @# ?' a: `! T8 o8 @) |, G
Display aspect ratio : 16:9& e3 I4 x! J6 q3 W; U- g
Color space : YUV
; l- d8 t% S0 A( e, E& HChroma subsampling : 4:2:0
( i# N6 q; X$ A% Z9 ABit depth : 10 bits
9 U3 I3 V8 w' }& i$ a0 o& S
, w" k/ `( B& V6 b: ?Audio% C! ^' z+ L3 {8 ?) J) _! K
ID : 2719 (0xA9F); Q9 x. C3 ~* ]4 q( s9 U+ I6 V
Menu ID : 1 (0x1), w/ `8 i, u$ N
Format : AAC
) \5 S7 f; |" Z/ s9 r/ R7 p) SFormat/Info : Advanced Audio Codec
; C; q2 F1 l% D. n) ZFormat version : Version 4
9 T0 L6 I) ?  AFormat profile : LC
+ c. i& N/ z, L7 H$ F/ yMuxing mode : ADTS
& p- P2 V. K+ q; d9 r& m# nCodec ID : 15
& ^- |& m( ^$ JDuration : 4 min 45 s% x8 Z1 k- b3 t4 H* x8 ~
Bit rate mode : Variable7 r8 @, s% A& ^  i/ V! O' o
Channel(s) : 2 channels+ _8 h5 @* h- U
Channel positions : Front: L R
7 ~; B1 C2 l# l) A- n7 gSampling rate : 48.0 kHz+ S- _( L5 S/ F- a6 u; N
Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)
* ?3 P8 I$ N* W& Q. H  fCompression mode : Lossy
1 M0 [1 a5 C" Q: ]Delay relative to video : -34 ms
" N/ ^' l0 [, E8 n6 S播放器: Potplaye/MPC-HC* O! M2 A! J+ L
1 ?! J8 K; H; @2 S* o
[韩国4K MV]I.O.I - Dream Girl 2016(HEVC 10bit)[2160P/TS/1.10GB]TS百度云盘免费下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 ]& J5 r; k, h
1 U8 |  J7 Z2 Z* z# p

0 N# R+ H9 ~8 U

  ?7 ]1 l* r' S3 u% `& j
1 U5 S6 F; E" V! I( \, ~0 l
完美情人 发表于 2017-7-21 11:09 来自 移动版  | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
z271623525 发表于 2017-7-21 11:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
OrdinAry 发表于 2017-7-21 15:02 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
酷girl. 发表于 2017-7-21 16:17 | 显示全部楼层
这个4kMV里面的屁股不错,很美~~
选择放弃 发表于 2017-7-21 19:56 来自 移动版  | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
梦醒时分i 发表于 2017-7-21 22:35 | 显示全部楼层
4kMV资源提供者,爱死你了。
854444444444 发表于 2017-7-22 12:09 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
paul1792278 发表于 2017-7-22 16:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
tangqilang 发表于 2017-7-22 16:14 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
yyhenry 发表于 2017-7-22 17:21 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
layci 发表于 2017-7-23 01:35 | 显示全部楼层
身材不错。
layci 发表于 2017-7-23 01:36 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
hot-su 发表于 2017-7-23 08:57 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
臭臭大厨 发表于 2017-7-23 09:23 来自 移动版  | 显示全部楼层
谢谢学校好好学习
200708080919 发表于 2017-7-23 13:54 | 显示全部楼层
确实是难得4k好帖啊,顶先
liuwei7970 发表于 2017-7-23 23:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
dfgfdbf 发表于 2017-7-24 10:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 联系我们